Algemene Voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze Website.

Juridische Mededeling

Onze producten zijn goedgekeurd door de Franse autoriteit voor voedingssupplementen "Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes" (DGCCRF) en zijn in overeenstemming met de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). De uitspraken op deze website zijn niet door de EFSA beoordeeld. Advance Formulas’ producten zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.

Auteursrechten

Alle inhoud op deze website is eigendom van Advance Formulas SARL - 11 Place Masséna, 06000 Nice, Frankrijk.
Copyright © 2019 Advance Formulas SARL. Alle rechten voorbehouden. Als gebruiker bent u alleen geautoriseerd om documenten op deze website te bekijken, kopiëren, afdrukken en distribueren, mits (1) het document uitsluitend voor informatiedoeleinden wordt gebruikt en (2) een kopie van het document (of gedeelte daarvan) bevat de volgende auteursrecht kennisgeving: Copyright © 2018-2019 Advance Formulas SARL. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerk

Alle merk-, product-, service- en procesnamen die op deze website verschijnen, zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Verwijzing naar of gebruik van een product, dienst of proces houdt geen aanbeveling, goedkeuring, aansluiting of sponsoring van dat product, dienst of proces door Advance Formulas SARL in. Niets hierin kan worden geïnterpreteerd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie of recht onder enig patent, auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van Advance Formulas SARL of een derde partij, behalve zoals uitdrukkelijk hierin verleend.

Gebruik van de Website

Deze site kan andere eigendomskennisgevingen en copyrightinformatie bevatten, waarvan de voorwaarden moeten worden nageleefd en gevolgd. Informatie op deze site kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

Privacybeleid

Advance Formulas SARL gebruik van persoonlijke informatie die u kunt indienen bij Advance Formulas SARL via deze website valt onder het privacybeleid van Advance Formulas SARL. Wij behandelen, beveiligen en verwerken uw gegevens volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Garantie

De informatie en inhoud op deze server wordt geleverd 'zoals ze is', zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Elke garantie die wordt verstrekt in verband met een van de producten op deze website wordt uitsluitend geleverd door de adverteerder of fabrikant en niet door Advance Formulas SARL. De referenties en beschrijvingen van producten of diensten binnen het materiaal van de website worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Advance Formulas SARL is niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief enige gevolgschade, van welke aard dan ook die de gebruiker zou kunnen ondervinden van het gebruik van het materiaal op deze website of van een van de producten of diensten die hier worden beschreven. Er bestaat een mogelijkheid dat de servermaterialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat door derde partijen aan de servermaterialen ongeoorloofde toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen kunnen worden aangebracht. Hoewel Advance Formulas SARL de integriteit en de nauwkeurigheid van de servermaterialen probeert te waarborgen, biedt het geen garanties met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid.

Diversen

Ongeldig indien Wettelijk Verboden

Hoewel de informatie op deze website wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle producten of diensten die op deze website worden besproken beschikbaar voor alle personen of op alle geografische locaties of rechtsgebieden. Advance Formulas SARL behoudt zich het recht voor om de levering van hun producten te beperken tot elke persoon, geografische regio of jurisdictie die zij wensen en om de hoeveelheden producten of diensten die zij leveren te beperken. Elke aanbieding voor een product of dienst gemaakt in het materiaal op deze website is ongeldig waar verboden.

Algemeen

De Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Advance Formulas SARL met betrekking tot deze website. De Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk tussen u en Advance Formulas SARL met betrekking tot deze website. Er zijn geen wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden van kracht, tenzij deze zijn goedgekeurd door Advance Formulas SARL. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden in strijd blijkt te zijn met de wet, dan zullen dergelijke bepalingen zodanig zijn opgesteld dat zij zoveel mogelijk de bedoelingen van de partijen weergeven, waarbij de overige bepalingen volledig blijven bestaan.

Toepasselijke Wet

In geval van geschillen zijn beide partijen het erover eens dat de wet van de rechtbank van Nice (Frankrijk) van toepassing is.